Program:

Presentasjon av rapporten «Kostnader ved forsinkelser i boligprosjekter», prosjektleder og professor Erling Røed Larsen, Samfunnsøkonomisk analyse (SØA)

Hva skjer når ikke boligpolitikken, samferdselspolitikken og arbeidslivspolitikken spiller på lag? Hva kan vi gjøre annerledes? Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL, og Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter

Hva kan regjeringen og kommuner gjøre for å sikre økt boligbygging, og hvem skal betale kostnadene for ikke-tilstrekkelig boligbygging?

Statsråd, Erling Sande (Sp) og Byrådsleder Christine Meyer (H) i Bergen

Hva er best – mer tid i bil og på tog eller å bo sentralt høyt i sky? Moderator Terje Svabø i samtale med førsteamanuensis Erling Dokk Holm, NMBU

Henvendelser kan rettes til konferanse@spekter.no.