Forslaget til ny Nasjonal transportplan viser en helt nødvendig prioritering av å ta bedre vare på det vi har. Økt vedlikehold og små, men effektive oppgraderinger av infrastrukturen er helt avgjørende for at folk og varer som bruker toget skal komme fram til avtalt tid, for at veiene skal være trygge å kjøre på, og for at infrastrukturen skal tåle det økte ekstremværet uten å bryte sammen. Slik kan transportsektoren effektivt bidra til verdiskaping og mobilisering av arbeidskraft. Samtidig skal klimagassutslippene mer enn halveres i NTP-perioden. Hvordan får vi til alt dette i praksis?

Du møter:

Jon-Ivar Nygård (Ap), samferdselsminister, Trond Helleland (H), andre nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Gro Bakstad, konsernsjef i Vygruppen, Finn Aasmund Hobbesland, direktør samfunn og utvikling i Nye Veier, Camilla Tepfers, partner i inFuture og Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Programleder er Terje Svabø.

Henvendelser kan rettes til konferanse@spekter.no.