Spekter arrangerte i dag Møteplass kompetanse, hvor medlemsvirksomhetene inviteres til faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging rundt kompetanse og utdanning.

I sitt innlegg tegnet Olav Kvam et utfordrende bilde for norske virksomheter fremover, både når det gjelder økonomisk handlingsrom, mangel på arbeidskraft og behovet for omstilling fra en oljebasert nasjonaløkonomi til nye grønne arbeidsplasser.

– Mangel på arbeidskraft er hovedutfordringen

– I dette bildet fremstår mangel på arbeidskraft som en hovedutfordring. I tillegg tyder mye på at den arbeidskraften som i utgangspunktet kan mobiliseres fremover, ofte har en svak tilknytning til arbeidslivet og at det gjerne også er en mismatch mellom kompetansen og behovene i virksomhetene, innledet han.

– Ett av de kanskje viktigste tiltakene for å få bukt med både mangelen på arbeidskraft og at arbeidstakerne ofte mangler kompetanse i forhold til behovene, er en styrket innsats for kompetanseutvikling i virksomhetene. Samtidig som vi naturligvis skal utfordre både mangler og muligheter for forbedring i utdanningssystemet, er det trolig vel så effektfullt å få synliggjort betydningen av den kompetanseutviklingen som skjer daglig i virksomhetene. Dette må få økt oppmerksomhet og settes i langt bedre system enn vi gjør i dag, slo Kvam fast.

Han påpekte samtidig at det også finnes flere andre viktige kilder til å mobilisere mer arbeidskraft enn i dag, som bl.a. redusert frafall i utdanningen, at folk jobber mer og står lenger i jobb før pensjon, redusert sykefravær, å mobilisere mer av kvinnene til økt arbeid, samt økt sysselsetting i innvandrerbefolkningen.

– Og når alt kommer til alt, så avhenger også flere av disse mulighetene av å få tilgang på riktig kompetanse, konkluderte han.

Slik jobber Nye Veier med å styrke intern kompetanse

En viktig del av Spekters Møteplass kompetanse-serie er erfaringsutvekslingen mellom deltakerne fra medlemsvirksomhetene. Silje Refsnes, som er trainee i Nye Veier, var invitert inn for å fortelle om hvordan denne virksomheten jobber for å øke både rekrutteringen og kompetansen gjennom en helhetlig og systematisk tilnærming. Hun fortalte at Nye Veier nylig har gjennomført en gap-analyse som avklarer hvor de står i dag, og hva de mener de trenger av kompetanse i fremtiden. Denne analysen dannet så grunnlag for en helhetlig strategi for kompetanseutvikling.

– Som en del av strategien har Nye Veier definert seks kjernekompetanseområder som er viktige for virksomheten og som de ansatte kan velge blant for å sette seg sine personlige mål for faglig utvikling. Mens kjerneverdiene gjelder for hele selskapet, skal altså de ansatte kunne velge ulike faglige områder å utvikle seg på, forklarte hun.

Spekter jobber med faglige og politiske kompetansespørsmål

Møteplass kompetanse er en ny satsing i Spekter, der den første møteplassen ble avholdt i mai i år. Spekters spesialrådgivere, Trond Bergene og Ingrid Paaske Gulbrandsen, brukte en del av dette andre møtet til å orientere om spekters kompetansepolitiske posisjoner, og hvordan Spekter jobber både faglig og politisk for å fremme en utvikling der fremtidens kompetanse skal bli bedre tilpasset virksomhetenes behov enn i dag.

Ledelse som fremmer kompetanseutvikling

Hovedinnlegget for faglig påfyll var det i dag Linda Lai som sto for. Hun er professor i organisasjonspsykologi og ledelse ved Handelshøyskolen BI, og forklarte om sine teorier for hvordan en strategisk tilnærming til kompetanseutvikling, samt et godt lederskap, kan være to viktige faktorer for økt kompetanseutvikling i virksomhetene.

Olav Kvam og Linda Lay

Olav Kvam hadde invitert Linda Lay til å dele sine faglige teorier og innspill med deltakerne på Møteplass kompetanse.

Fakta: Møteplass kompetanse

  • Er en arena for virksomheter som er opptatt av kompetanseutvikling og læring på arbeidsplassen
  • Målgruppen er HR-personell, linjeledere, fagpersoner og andre aktuelle deltakere fra Spekters medlemsvirksomheter
  • Møtene har som formål å tilby deltakerne både faglig påfyll, gjensidig erfaringsutveksling og nettverksbygging.