Spekter er for perioden 2020-2024 representert i åtte av ti yrkesopplæringsnemnder:

  • Oslo: Yvonne S. Nabben, Bane NOR SF og Kari Kolle Steinrud, Sporveien AS.
  • Innlandet fylkeskommune: Pål Anders Mæhlum og Elin Myhre, Sykehuset Innlandet HF.
  • Viken fylkeskommune: Karen Berit Sannes, Vestre Viken HF og Sine Kari Braanaas, Martina Hansens Hospital AS.
  • Vestfold og Telemark fylkeskommune: Anita Elmer, Sykehuset i Vestfold HF og Sigrid Christie, Sykehuset Telemark HF.
  • Agder fylkeskommune: Bente Jahnsen og Hans-Harald Nome, Sørlandet sykehus HF.
  • Rogaland fylkeskommune: Maiken Hetlelid Jonassen og Anne Marie Joa, Stavanger Universitetssykehus HF.
  • Trøndelag fylkeskommune: Heidi Magnussen, St. Olavs hospital HF og Øystein Husby, Statnett SF.
  • Troms og Finnmark fylkeskommune: Kåre Walin Huglen og Stein Fredriksson, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.