Betydningen av kompetanse og kompetanseutvikling øker. Det er derfor viktig at det utvikles gode tiltak for de ansatte for å sikre kompetansen virksomhetene vil trenge i fremtiden. Gjennom veilederen skal ledere og tillitsvalgte kunne finne tips og råd til hvordan de kan arbeide systematisk og målrettet med kompetanseutvikling.

Utvalget som har arbeidet med denne veilederen er et underutvalg fra det partssammensatte utvalget for samarbeid, integrering og kompetanse som ble etablert i forbindelse med Etter- og videreutdanningsreformen i 1998. De første årene var arbeidet derfor rettet inn mot utviklingsprosjekter på kompetanseområdet. Senere har det samme utvalget jobbet med en rekke temaer og problemstillinger som har vært reist mellom partene i forbindelse med overenskomstforhandlinger eller hovedavtaleforhandlinger.

Illustrasjon

Trykk på bildet for å komme til veilederen.
 

Ønsker du få veilederen tilsendt?
Ta kontakt på post@spekter.no.