Denne samlingen av modeller for ulike samarbeidsformer mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv er laget av et partsammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN, Unio, Akademikerne og Arbeidsgiverforeningen Spekter. 

Samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv gir virksomhetene bedre tilgang til relevant kompetanse, enten ved rekruttering eller ved å utvikle egne ansatte, og det gir studenter og ansatte bedre forutsetninger for arbeid i virksomheten og til å kunne møte fremtidige krav og omstillingsprosesser.

Fra teori til praksis

Fra teori til praksis

Trykk på bildet for å komme til veilederen.