Utvikling av kompetanse er avgjørende for at virksomhetene kan møte omstillinger og være konkurransedyktige i et arbeidsliv i stadig endring. Det er imidlertid lite kunnskap om hvordan kompetanseutvikling i virksomhetene skjer og hva som utløser gode læreprosesser. Dette er bakgrunnen for at Spekter engasjerte NIFU for å gjøre en kartlegging av hvordan noen av medlemmene jobber med kompetanseplanlegging og kompetanseutvikling og hvordan vi sammen kan styrke de ulike aktørenes roller og ansvar i dette arbeidet.

Rapporten kan leses her. (PDF, 1MB)