Satsing på kompetanse og økt sysselsetting er avgjørende for å bevare velferden

Civita-podcasten "Liberal halvtime"

Portrett Anne-Kari Bratten
Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Spekters administrerende direktør har denne uken gjestet Civitas podcast «Liberal halvtime». Her snakker hun om hvordan Norges velferd er helt avhengig av økt sysselsetting i årene framover, og hvilke tiltak som kan bidra for å få dette til.

Tema: