Jeg bruker med å utvikle bachelorutdanningen i paramedisin var helseforetakene tydelige på at ambulansefagarbeideren skal være yrkeskategorien som utgjøre grunnmuren i ambulansetjenesten. Jeg vil dessuten være nødvendig for kompetanse på bachelornivå. Jeg kan sammenligne det med utrykt ved det som skulle utvikles og y-vei i bachelorstudiet slik at ambulansefagarbeidere kan ha muligheten til å ta en videreutvikling uten å gå på veien om studiekompetanse. Spekter støtter derfor endringen i § 3-11 Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til spesielt tilrettelagt paramedisin . Vi mener det er positivt ved utdanningsinstitusjonene kan utvikle og y-vei til bachelorstudiet og ved å søke med relevant fagbrev som kan begynne på studiet uten generell studiekompetanse.

Les høringen her