I innlegget «Ansvar og apekatter» i Dagsavisen 28. september, skriver streikelederne fra Creo, Fagforbundet og NTL at «apekatten får sitte på den skulderen hvor den hører hjemme». Det er jeg helt enig i. Apekatten er trygt plassert hos disse forbundene som har valgt å streike i teatre, orkestre og operaene i rundt en måned. Det er verken Spekter eller våre medlemsvirksomheter som har valgt å gå til konflikt for å innføre en pensjonsordning som er dårligere for de ansatte og de mange frilanserne, og som er dyrere for kulturvirksomhetene. Dette er LO-forbundenes ansvar alene.

I stedet for å fremsette feilaktigheter og beskyldninger, hadde det vært mer konstruktivt om de streikende nå kunne svare på hvorfor de velger å streike for å bli kvitt Norges beste innskuddspensjonsordning som har de høyeste sparesatsene som loven tillater, som gir pensjon fra første krone og som i tillegg er tariffestet.

Det kunne også vært nyttig å få vite hvorfor Creo, Fagforbundet og NTL streiker for å få innført en pensjonsløsning der mye av pensjonssparingen omfordeles fra lavtlønnede til høytlønnede, fra lavt utdannede til høyt utdannede og fra de med dårlig helse til de med god helse. Og hvorfor vil de ha en pensjonsløsning hvor en større del av pensjonsinnbetalingene ikke går til pensjon til den ansatte, men blir værende i forsikringsordningen for at forsikringsselskapet ikke skal risikere tap?

Det er heller ikke arbeidsgiverne som har viklet seg inn i krav om en pensjonsordning som de mange frilanserne tilknyttet kulturvirksomhetene faktisk ikke lovlig kan få være en del av. Det er videre grundig dokumentert at frilanserne heller ikke vil få de livsvarige utbetalingene fagforeningene hevder at de får.

Like alvorlig er det også at disse tillitsvalgte fremsetter feilaktige beskyldninger om løftebrudd. Disse sentrale lederne i Fagforbundet, Creo og NTL vet utmerket godt at grunnen til at LO og Spekter i 2016 var enige om å avtale den nye innskuddspensjonsordningen midlertidig, var at det da var på gang lovprosesser knyttet til endring av tjenestepensjonsordningene. I 2018 var det ikke skjedd noe mer rundt disse lovprosessene, og vi skrev sammen med fagforeningene i protokollen at det derfor fortsatt ikke var grunnlag for å gjøre pensjonsendringer. Som fagforeningene er godt kjent med, har det ennå ikke skjedd noe med pensjonslovgivningen som gjør at situasjonen har endret seg. Derfor tar vi sterk avstand fra de alvorlige påstandene om løftebrudd.

Ingen av artiklene er publisert digitalt.