I et oppslag i BT 28. september forsøker de tillitsvalgte ved DNS og Harmonien å løpe fra sitt ansvar for den pågående kulturstreiken når de hevder at «det er arbeidsgiver som gjør at vi er i streik, siden de ikke innfrir gamle løfter». Bare for å gjøre det klart først som sist; Det er verken Spekter eller våre medlemsvirksomheter som har valgt å gå til konflikt for å innføre en pensjonsordning som er dårligere for de ansatte og de mange frilanserne og som er dyrere for kulturvirksomhetene. Dette er LO-forbundenes ansvar alene.

I stedet for å løpe fra ansvaret for streiken, hadde det vært mer konstruktivt om de streikende nå kunne svare på hvorfor de velger å streike for å bli kvitt Norges beste innskuddspensjonsordning som har de høyeste sparesatsene som loven tillater, som gir pensjon fra første krone og som i tillegg er tariffestet.

Det kunne også vært nyttig å få vite hvorfor de velger å streike for å få innført en pensjonsløsning der mye av pensjonssparingen omfordeles fra lavtlønnede til høytlønnede, fra lavt utdannede til høyt utdannede og fra de med dårlig helse til de med god helse. Og hvorfor vil de ha en pensjonsløsning hvor en større del av pensjonsinnbetalingene ikke går til pensjon til den ansatte, men blir værende i forsikringsordningen for at forsikringsselskapet ikke skal risikere tap?

Det er ikke arbeidsgiverne, men de streikende LO-forbundene som krever å få innført en pensjonsordning som de mange frilanserne tilknyttet kulturvirksomhetene faktisk ikke lovlig kan få være en del av. Det er videre grundig dokumentert at frilanserne heller ikke vil få de livsvarige utbetalingene fagforeningene hevder at de får.

Det er også trist at det fremsetter feilaktige beskyldninger om løftebrudd. Disse tillitsvalgte ved Harmonien og DNS vet utmerket godt at grunnen til at LO og Spekter i 2016 var enige om å avtale den nye innskuddspensjonsordningen midlertidig, var at det da var på gang lovprosesser knyttet til endring av tjenestepensjonsordningene. I 2018 var det ikke skjedd noe mer rundt disse lovprosessene, og vi skrev sammen med fagforeningene i protokollen at det derfor fortsatt ikke var grunnlag for å gjøre pensjonsendringer. Som fagforeningene er godt kjent med, har det ennå ikke skjedd noe med pensjonslovgivningen som gjør at situasjonen har endret seg. Derfor tar vi sterk avstand fra de alvorlige påstandene om løftebrudd.

Innlegget fra de tillitsvalgte i DNS og Harmonien er ikke publisert digitalt.