Innlegget er først publisert i Dagens Næringsliv 26.03.24. (innlogging) 

Lite er viktigere for ledere i organisasjonslivet enn konferanser, nettverk, arenaer og ikke minst den nye møteformen «forum». Her har vi fritt spillerom for å formidle budskap, fremme organisasjonens interesser og for å treffe folkevalgte.

Mange av oss har derfor solid kompetanse når det gjelder å anslå på et tidlig tidspunkt av et innlegg hvordan foredraget kommer til å utvikle seg. Her er en guide for de som ikke har nådd svart belte i konferanser ennå:

 • Innleder introduseres med «Nestemann ut var på landslaget i lagidrett på 90-tallet»: Innlegget vil dreie seg om at alle på laget, er like viktige. Det nytter ikke at spissen kan score om ikke midtbanen spiller opp osv.  Samtidig forteller han dog at i egen ledelse er han opptatt av å se individet, ja, selve mennesket bak masken, altså fokusere på det individuelle, på den enkeltes prestasjoner. Full forvirring i salen – var det laget eller individet som var viktig?
   
 • Innleder viser bilde av Th. Kittelsens Soria Moria (maleriet av han gråkledte med grå sekk som står på grå stein under grå himmel, og skimter noe lysende der fremme): Det er viktig å ha en visjon selv om den virker uoppnåelig som et Soria Moria-slott! Hadde det ikke vært for at vi alle, ja både ledere og ansatte, hadde hatt vårt felles Soria Moria, så hadde vi ikke vært der vi er i dag. De sa det var umulig, liksom, men vi sto sammen! Ingen har hjerte til å si at den grå fyren på bildet er Askeladden, og at han gjorde det meste på egenhånd – ikke noe felles mål der altså.
 • Innleder leser kjent dikt under foredraget og sliter med å holde tårene tilbake: Karrieren er på hell, og alle skjønner det, bortsett fra diktleseren selv.
   
 • Innleder leser dikt han har skrevet selv en tung nattetime, og sliter med å holde tårene tilbake: karrieren er på hell, og diktleseren vet det selv.
   
 • Innleder tar av jakka, bretter opp ermene og legger armbåndsuret på talerstolen: Du er hos LO.
   
 • Konferansen reklamerer med at statsråden kommer, men temaet er smalt: Det kommer en statssekretær som slår fast «Ja, nå er jo jeg akkurat som buss for tog – en skuffelse». Jepp.
   
 • Konferansen starter med at tre ungdommer fra kulturskolen spiller fiolin, piano og fløyte, mens en fjerde synger You raise me up: Du er på Sundvolden.
   
 • Innleder sier hun har vært på «en reise», og ser nå med nye øyne på sitt lederskap: Du får dessverre en telefon og må snike deg ut.
   
 • Innleder tar med 80-tallet på scenen (det vil si en flipover), skriver TILLIT med store bokstaver, og skriker «Husk at tillit staves likt begge veier!» En tredjedel av tilhørerne: «Åh, så fint, det har jeg aldri tenkt på», en tredjedel sier til sidemannen «Hvor mange ganger skal jeg høre en innleder dosere om at tillit staves likt begge veier», og en tredjedel tenker «Hva mente han med det? Det er klart det staves likt begge veier.»
   
 • 70 prosent i salen er kvinner, halvparten strikker: Du er i Fagforbundet. Alle mener vi står overfor et todelt helsevesen.
   
 • Konferansieren erklærer at tiden er inne for pausegymnastikk og ber alle reise seg og strekke hendene opp i lufta som om du skal ta ned et deilig eple: Spill med, og vær glad hun ikke har gått på mindfullnesskurs og ber alle sette seg i lotusstilling og si Namaste!
   
 • Innleder starter med å vise til hvordan arbeidslivet var den gang internett kom: Innleder er født før 1970 og fremdeles sterkt preget av da Tande-P viste Norge Internett en lørdagskveld i 1994. Han forteller anekdoter om ledere som ikke fant på/av-knappen, og viser bildet av direktøren i IBM som sa det kom til å bli marked for maks fem computere på verdensbasis. Powerpointen sier at kunstig intelligens er kommet for å bli, og nå er det viktig at vi ser muligheter og ikke begrensninger.

Du lager en tabell med tre ganger tre ruter, med disse ordene: Kunstig intelligens, miljømessig bærekraft, økonomisk bærekraft, sosial bærekraft, beredskap, kronekurs, forsvar, tenke nytt og havvind, og krysser ut hver gang en innleder bruker begrepet. Når alt er krysset av: Det var konferansevårsesongen 2024 oppsummert.