Dette er et innlegg av Spekters administrerende direktør, Anne-Kari Bratten, i Dagens Næringsliv, 30. juli (Teksten er også gjengitt under).

I disse dager får vi gjensyn med de årvisse «Slik starter du i jobb etter ferien»-artiklene på nett og papir. Her kommer noen tips om hvordan vi ledere kan forberede oss på det som ofte møter oss ved oppstarten i august:

 1. Mange har fulgt rådet om å bruke ferien til å tenke over hva de egentlig vil med karrieren. De vil sende deg kalenderinvitasjon der det står «møte. Det er alltid urovekkende når det bare står «møte» i kalenderinvitasjonen fra en medarbeider. Det er da som regel meningen at du som leder skal være uforberedt. Sett derfor av mye tid til «møter», og ikke planlegg for mye annet enn interne prosesser og «møter» de første ukene.
   
 2. Tenk over hvem som kan tenkes å ha brukt sommeren til jobbeksistensielle diskusjoner med seg selv, partner og/eller noen flasker bobler. De fleste ledere har en god følelse med hvordan kollegene tenker når de får jobb litt på avstand. Du har dermed god oversikt over hvem som vil fortelle at de har bestemt seg for eksempelvis å kjøpe en sitrongård i Murcia (sitroner selger nemlig seg selv, og hvor vanskelig kan det egentlig være å gå i linskjorte, stråhatt og Birckenstocks og se sitroner modnes). Hva du enn gjør: Ikke le, ikke bli oppgitt, ikke minn dem på at de i fjor lurte på å pusse opp en sliten vingård i Piemonte. Etter noen uker, kan du invitere til «møte» i kalenderen, og heller diskutere utviklingsmuligheter i nåværende jobb.
   
 3. I august (og januar) har mange bestemt seg for «å legge om stilen», som det heter. Det kan jo være en god ambisjon hvis målet er å få det bedre, eller bli mer effektiv. Dessverre sammenfaller prosjekt «legge om stilen på jobb» stundom med et slankeprosjekt, ledet av et «trene mer»-prosjekt. Det kan ofte bli litt mye på en gang. Her kan det være lurt at du som leder inviterer til «møte» og diskuterer hva vi andre kan regne med blir de praktiske konsekvensene. Du kan også legge inn dine forventninger om hva stilendringen på jobb skal – og ikke skal – materialisere seg i. Avklar dette tidlig, i stedet for å måtte innta rollen som mekler hvis «legge om stilen»-prosjektet utarter til ulempe for arbeidsmiljø eller andre kollegers trivsel.
   
 4. De av dine kolleger, dessverre overhyppighet av kvinnelige, som skal tilvenne barn i barnehage eller førsteklasse, vil raskt konstatere at innboksen er like full som skittentøykurven, og gå inn i helt forståelige bekymringer om hvordan hverdagen skal gå rundt. De vil normalt be om «møte» for å si at de vil gå ned i deltid. Råd: Ha all verdens romslighet med småbarnsforeldre. Jeg har bare gode erfaringer med å legge forholdene maksimalt til rette for at folk skal kunne balansere alle livets hensyn og samtidig jobbe heltid. Si til damene at det ikke er noe som heter «bakkemannskap» lenger, og at de senere vil takke deg for at du ga dem råd om å organisere seg slik at pappa´n også tar ansvar for å hente, levere og være oppmann på fotball eller speideren. .
   
 5. Det er naturlig å bruke de siste feriedagene til å tenke over hvilke endringer man ønsker seg for å bli mindre stressa eller få det bedre på jobb. Våre kolleger må påregne at vi ledere også har reflektert over dette. Blant de klokeste rådene jeg selv har fått, er det jeg selv definerer som «de to M-er» - nemlig modellering og mentalisering.  Å modellere som leder er blant annet å huske at du er en modell for andre. Kommer du systematisk fem minutter for sent til møtene selv, legitimerer du at det er ok å kaste bort folks tid. Hvis du alltid tilbyr deg å dele din kompetanse (på en positiv måte!) modellerer du også. Da kan du bidra til samhold, kompetanseutveksling og utvikling. Å mentalisere er for meg å sette meg inn i den andres posisjon. Hvorfor sa hun det nå? Hvorfor er dette så viktig for han? For få ledere uttrykker klar forventning om at alle i arbeidsmiljøet tenker seg om eller mentaliserer før de kritiserer eller tar ordet. Det blir både triveligere og mer effektive diskusjoner ut av det.

Så er det snart september, alle husker passordene sine, og alt går seg til.