Hver uke inviterer Innovasjon Norge gjester for å diskutere nyskaping og samfunnsutvikling i InnoPodden. 20. oktober var det Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten som ble utfordret til å snakke om fremtidens velferd. Med seg i studio fikk Bratten administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli og programleder Arne Vatnøy.

Det første spørsmålet Bratten fikk var: Hvor bekymret bør vi egentlig være for fremtiden der utviklingen går i retning av at stadig færre skal betale velferden for stadig flere her i Norge?

– Det er grunn til å være bekymret over en del trekk i det norske arbeidslivet, innledet Bratten. – Mens Norge tidligere var på verdenstoppen i sysselsetting, har vi nå sakket akterut. Sysselsettingen faller i en tid hvor vi trenger stadig mer arbeidskraft – ikke mindre, påpekte hun, og fortalte at rundt én av fem i arbeidsfør alder i dag står utenfor arbeidslivet i Norge.  

Ekstra bekymret var hun for ungdommen i dette bildet, hvor veksten i antall uføre har vært på nær 50% over de ti siste årene.

– I dag opplever mange unge at de får en diagnose og en trygdeytelse fordi samfunnet ikke har evnet å gi dem tilstrekkelig kompetanse til at de kan delta i arbeidslivet, hevdet Bratten. – Det å få flere i jobb, samt å satse mye sterkere på kompetanse og utdanning er svaret på nesten alle utfordringer vi ser i arbeidslivet og samfunnet i dag. Jobb og kompetanse er svaret på hvordan vi kan unngå utenforskap, hvordan vi kan få til økt integrering og for å sikre økt likestilling – for å nevne noe, sa Bratten.

Andre tema Bratten snakker om i InnoPodden er:

  • Behovet for grønn omstilling og at fremtidens næringer både må sette minimale klimaavtrykk og samtidig greie å erstatte dagens verdiskaping
  • At vi må skape minst 25.000 nye arbeidsplasser årlig fremover, og at altfor mange av disse helst ikke bør opprettes i offentlig sektor, men heller i det private næringslivet 
  • Hvor store omstillinger vi må gjennom for å finne nye næringer som bidrar med like mye verdiskaping som dagens arbeidsplasser i oljenæringen
  • Hvor viktig det gjensidige forholdet mellom privat næringsliv og offentlig sektor er
  • Hvor viktig økt arbeidsinnsats vil bli for å sikre finansieringen av velferdsstaten
  • Hvor viktig det er at alt som kan digitaliseres skal digitaliseres, men hvordan vi samtidig trenger et krafttak for å sikre økt utdanning og kompetanse, slik at ikke en stor andel av befolkningen bli fremmedgjort eller udyktiggjort av de digitale løsningene
  • At vi igjen blir opptatt av at verdiene må skapes før de kan fordeles, og at det kun er gjennom økt verdiskaping og salg til utlandet at Norge kan finansiere den framtidige velferden vi har blitt så glade i.

Hør hele opptaket med Anne-Kari Bratten i InnoPodden her: