Kompetanse må vedlikeholdes og videreutvikles gjennom videreutdanning eller gjennom daglig oppgaveløsning.

- Stillingsvernet i arbeidsmiljøloven vil stå sterkt, men med de store endringene vi står midt i, og som kommer til å prege arbeidslivet enda mer i årene fremover, er det mye som tyder på at kompetansetryggheten blir vel så viktig som stillingstryggheten, sa Bratten.

Hun understreket at for å opprettholde nivået på velferdstilbudet i Norge, trenger fremtidens arbeidsliv all den arbeidskraften som kan fremskaffes. Da må det legges til rette for påfyll av kompetanse, siden mobilitet blir enda viktigere fremover.

- Behovet for kompetansepåfyll stopper ikke når du er femti år. I dag er mange nærmere 30 år før de kommer i jobb. Så jobber de i 30 år, og er pensjonist i 30 år. Flere bør komme raskere gjennom studier, tidligere ut i jobb og stå flere år i arbeidslivet med kompetansepåfyll underveis, sa Bratten.

Mange jobber vil endres

Hun viste videre til at mange jobber vil endres betydelig i årene som kommer. En undersøkelse fra OECD, viser imidlertid Norge allerede har automatisert mye av det som kan automatiseres. Dermed er bare en liten andel jobber utsatt for å forsvinne, men jobbinnholdet vil endres betydelig, og jobbene vil bli sterkt berørt av teknologi.

- De delene som ikke blir automatisert, består for en stor del av samarbeid, samhandling, brukerkontakt, analytiske prosesser.

- I denne akselerasjonens tidsalder må vi alle være forberedt på økt endringsbehov og økt akselerasjonstakt. Da vil behovet for kreativitet, informasjonskyndighet, evne til å fordype seg og ikke minst sosial kompetanse, være kjernekompetanser som fremtidens skole og fremtidens kompetanseutvikling må bidra til å sikre, sa Bratten.

Produktivitet skjer i virksomhetene

Bratten påpekte videre at produktivitetsvekst ikke kan vedtas i Stortinget eller i trepartssamarbeidet, men må skje i den enkelte bedrift.

- Min erfaring er at det beste samarbeidet er der ledere og tillitsvalgte deler samme virkelighetsoppfatning. Der lederne er opptatt av å høre tillitsvalgte råd, og der de tillitsvalgte bruker tid og energi på å forstå virksomhetens utfordringer slik at man kan utvikle kompetanse til å bli relevant samarbeidspartner, sa Bratten.