På lederplass i Moss Avis den 9. oktober er jeg tillagt meninger jeg ikke har. Utgangspunktet for lederen er statsbudsjettet for 2020 og virkninger av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE reformen).

Det er riktig at Spekter er kritiske til reformen, og at vi har bedt om en vurdering av hvilke konsekvenser den har. Det er derimot ikke korrekt at jeg skal ha sagt at årets statsbudsjett medfører at våre filharmoniske orkestre nå må si opp fiolinistene, slik Moss avis påstår. Det har jeg aldri hverken sagt eller ment. Det framstår kun som en merkelig fortolkning av en kommentar jeg har gitt til Dagsavisen, der mitt hovedpoeng var å understreke behovet for at ABE-reformen nå bør evalueres. Og jeg ble sitert på følgende:

"Kulturinstitusjonene, som utgjør selve ryggraden i kultur-Norge, melder om at de nå ikke har mulighet til å erstatte viktig kunstnerisk kompetanse ved naturlig avgang. Det er ikke slik at kulturinstitusjonene har store stokker av administrative stillinger med samme stillingsbeskrivelse. Ostehøvelkutt, som ABE-reformen innebærer, fører til færre kunstneriske stillinger, og et filharmonisk orkester uten for eksempel fioliner blir stusselig."