Bratten mener sykefravær og utenforskap er velferdsstatens store utfordringer, og ønsker seg bedre måter for å få flest mulig til å jobbe mest mulig på. For å få til det mener hun blant annet det kreves bedre samhandling mellom myndigheter og instanser på flere nivåer.

Les hele intervjuet her: https://arbeidoghelse.no/arbeidslinjen-vil-ikke-gi-sniking-i-helsekoene/