Innlegg i Oppland Arbeiderblad 11. august 2016 av Anne-Kari Bratten

Både Legeforeningen og deres tillitsvalgte tegner et skrekkscenario av hva som kommer til å skje dersom sykehusene bl.a. som ledd i å oppfylle pasient- og brukerrettighetene, søker å organisere og planlegge driften bedre. Skrekkvisjonene er mange og de er vanskelig å forstå. De har imidlertid en ting felles: De er udokumenterte hypoteser/påstander som formuleres av Legeforeningen og de tillitsvalgte som sannheter.

Legeforeningen og deres tillitsvalgte påstår bl.a. at andre måter å sette opp legenes arbeidsplaner på, er en fare for pasientsikkerheten. Videre øker faren for uforsvarlige og belastende arbeidstidsordninger for legene. Det hevdes også at alternativ planleggingsmetodikk svekker legens og de tillitsvalgtes medbestemmelsesrett.

Sykehusene kan ikke forholde seg til hypoteser og påstander. Sykehusene må innenfor de rammer og fullmakter lovgiver og Stortinget har gitt, planlegge og organisere driften på den måten man mener gir mest effektiv og best pasientbehandling. Hvis det innebærer å planlegge og organisere legenes arbeidstid og fritid på annen måte enn tidligere, har sykehusene anledning til det. Verken lov- eller avtaleverket er til hinder for alternativ planleggingsmetodikk.