Mette Nord trekker i intervjuet frem at de deltidsarbeidende kvinner får svi når pensjonsalder. - Etterspørselen etter arbeidskraft er dessuten så stor at vi ikke kan ha så mange gående på deltid, fastslår hun i intervjuet med ANB.

Spekter-sjef Anne-Kari Bratten mener at arbeidsgiverne i mye større grad må kunne si at «hos oss jobber vi heltid». Det betyr at man sier nei til folk som vil jobbe deltid hvis man ikke har en begrunnelse som er hjemlet i arbeidsmiljøloven.

Intervjuet med Mette Nord og Anne-Kari Bratten kan leses på siste.no. I tillegg har siste.no laget en egen sak om AFI-rapporten.


Hele rapporten fra AFI kan lastes ned fra Spekters nettsider.