Tilsvar i Dagens næringsliv 25. juni 2014:

Kvistad og Husebø, foretakstillitsvalgte for Yngre Legers forening i Helse Bergen, hevder i DN 19. juni at jeg bommer i mitt oppgjør med myten om at sykehusleger bruker stadig mer tid på unødig rapportering. Det må bety at de også mener at Legeforeningens eget forskningsinstitutt (Lefo) bommer. Da undersøkelsen om hva legene bruker tiden sin på ble presentert i 2012, uttalte leder Olaf G. Aasland i Lefo til VG at det aldri vil være et mål med 100 prosent pasienttid. 

Det er vidløftig når tillitsvalgte i Legeforeningen skaper et inntrykk av at alt som ikke er ansikt-til-ansikt-kontakt med pasientene er ”rapportering”. Journalskriving, samarbeid med andre og fagutvikling er i aller høyeste grad legearbeid. Det er jo heller ikke slik at sykehuslederne og helsedepartementet lager skjemaregimer for moro skyld. Både Storting og Riksrevisjon har forventninger til at det dokumenteres hva en årlig bevilgning på over 100 milliarder kroner til sykehusene brukes til.

Samtidig er det et dilemma at når lederne øker staben som følge av økt krav til rapportering og registrering, så kritiseres de for at stabene eser ut. Når de slanker stabene, får de kritikk for at leger og annet helsepersonell må gjøre mer administrativt arbeid. Det eneste som er sikkert er at dokumentasjon er nødvendig for å sikre at pasientene alltid får den beste behandlingen. Da er det viktig at vi er nysgjerrige på hvordan dette kan løses på en best mulig måte, men å oppkonstruere myter og svartmale blir en avsporing.