Følgende innlegg er publisert i Dagens Næringsliv 3. april 2014:

Hilde Widerøe Wibe i Abelia fortsetter sin kampanje for fredagsfri i DN 28/3. Fredagsfri eller hjemmekontor er ikke noe problem, men gir faktisk de beste vilkårene for hjernen, skal vi tro Wibe. Dette er jo besnærende tanker, men også forholdsvis virkelighetsfjernt for det store flertallet som tross alt må være tilstede på arbeidsplassen for å utføre sitt arbeid. Den teknologiske utviklingen har utvilsomt gitt oss mange nye muligheter, men fortsatt er det for eksempel slik at det er vanskelig for en jordmor å ta i mot nye verdensborgere fra hytteveggen. Faktisk er det slik at hver tredje arbeidstaker i dette landet arbeider i virksomheter med døgnkontinuerlig drift i alle årets dager. Både velferdsstaten og private virksomheter er helt avhengig av bemanning også på fredager og i helgene. Den store utfordringen er derfor hvordan det store flertallet av arbeidstakere som ikke kan ta fredagsøkten fra hytta eller hjemme, skal få tilrettelagt arbeidstiden sin slik at de både kan jobbe fulltid, få alle livets hensyn balansert og slik at arbeidslivet er betjent hele uken.

Jeg har heller ikke tro på at det eneste saliggjørende i fremtidens arbeidsliv er at hjernen skal være mer alene. Kreativitet og nyskapning skjer også i samspill med andre, der meninger brytes, og nye ideer og løsninger oppstår. ”Hjernen er alene” er en strålende låt fra DeLillos, men i norsk arbeidsliv kan det fort lyde litt umusikalsk.