I et intervju gjengitt i VG 8. mars uttrykker Spekter-direktør Anne-Kari Bratten at hun frykter kvinnekampen er redusert til retten til å jobbe mindre. Flere bør blir heltidskvinner, oppfordrer hun.

- Hva er det som har skjedd? Bratten kan ikke fatte og begripe hvordan vi kom dit at syv av ti norske kvinner mener det er greit å bli forsørget av en mann, at kvinner har nesten dobbelt så høyt sykefravær som menn, eller at mange sykepleierstudenter oppgir at de valgte yrkesretningen fordi det tillater dem å jobbe deltid.

Fruktene fra kvinnekampen på 70-tallet er i fritt fall, mener hun. For årets kvinnedag foreslår Spekter-direktøren intet mindre enn denne parolen: «En ny kvinnerevolusjon».

Hele intervjuet med Anne-Kari Bratten kan du lese på VG-nett 8. mars 2014.