Spekter frykter økt byråkrati og mindre innovasjon hvis regjeringen gjennomfører sitt forslag om midler­tidige ansettelser.

Bratten sier til Dagen Næringsliv at behovet for innovasjon gjør det viktig at folk er fast ansatt.

-I fremtiden vil Norge ha veldig stort behov for innovasjon og verdiskaping, og vi har så gode tradisjoner for å drive det frem på arbeidsplassene. Fast ansatte er tryggere og mer stabile medarbeidere, og fast ansettelse gir tilknytning til arbeidsplassen, som gjør at de mestrer mer og tør å feile mer. Det er hovedbegrunnelsen, sier Bratten til DN.

En annen grunn til at Bratten sier nei, er at hun mener regjeringens forslag vil gi merarbeid og økt byråkrati. Erikssons forslag innebærer blant annet karantene for oppgaver som har vært utført av midlertidig ansatt, og begrensninger i bedriftenes adgang til å flytte oppgaver mellom personer.

– Regjeringen har i sitt høringsforslag lagt opp til en hel masse prosedyreregler for å sukre pillen for fagbevegelsen. De er så omstendelige at jeg tror at hver gang en midlertidig ikke får fortsette, vil det være så mye rettssaker og prosesser at gevinsten regjeringen ser for seg, vil bli spist opp. Forslaget vil gi mer byråkrati og prosessrisiko, og det vil belaste rettssystemet, sier Bratten.

Selv om Spekter avviser regjeringens forslag om en generell adgang til å ansette midlertidig, mener Bratten det kan være fornuftig med en viss utvidelse av reglene. Dagens lov åpner for midlertidige ansettelser dersom bedriftens behov for arbeidskraft er midlertidig. Bratten mener regelen kan utvides til også å gjelde dersom bedriftens behov for arbeidskraft er uavklart.

– For eksempel ved omstilling, når bedrifter står foran en situasjon der det er helt åpenbart at de ikke trenger like mange ansatte fremover, er det å kaste blår i øynene på folk å ansette dem fast, sier Bratten.

Hele saken kan leses på dn.no (NB! Innloggingstjeneste)