Legeforskningsinstitutt (LEFO) har gjennomført en undersøkelse om legers arbeidsvilkår. Undersøkelsen er ved flere anledninger gjengitt i mediene under de pågående lønnsforhandlingene med Legeforeningen. I følge Legeforeningen viser undersøkelsen at bare 40 prosent av arbeidstiden brukes i pasientrettet arbeid.

- Jeg reagerer på at Legeforeningen ønsker å etablere en myte om at legene bruker stadig mindre tid på pasientene, sier administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten til Dagens Næringsliv.

Hun sier videre at hun tar til etterretning at Legeforeningen velger å blåse liv i den myten midt i lønnsoppgjøret, men skjønner ikke hvorfor de har behov for å snakke ned et av verdens beste helsevesen.

Spekter mener Legeforeningen inkluderer for mye av det som er pasientrettet arbeid i det de kaller papirarbeid. I følge Dagens Næringsliv bekrefter Olaf Aasland i LEFO at undersøkelsen ikke spør om hva papirarbeidet består av.

- Det skapes et inntrykk at av at alt som ikke er ansikt til ansikt er tøysete papirarbeid, sier Bratten til Dagens Næringsliv. De definerer journalskriving, tolking av resultater, samarbeid med andre yrkesgrupper, og faglig oppdatering som aktiviteter som ikke kommer pasienten til gode. Det reagerer jeg veldig sterkt på, fortsetter hun.