DNs artikkel 26. juli om kvinner med superkorte fødselspermisjoner kan muligens underholde leserne med kuriositeter, men det er langt fra arbeidslivets hovedregel at man er tilbake på jobb så tidlig. Det er heller ikke noe generelt trekk ved norske familier at de holder seg med au pair som tar mobilopptak av Luciatoget så mor og far kan følge med over Skype fra jobb.

Det går an å bli leder med normal lengde på permisjonen. Selv om det ikke betones sterkt i artikkelen, kommer det frem at far har tatt seg av barna. Far er en like god omsorgsperson som mor, og det er fullt mulig for far å ta det meste av permisjonen. Professor Linda Lai ved BI skrev i DN 14. juli at kompetanse trumfer kjønn i ledelse. Hennes forskning viser at personlighet, adferd og kompetanse kombinert med formell posisjon avgjør om man lykkes i ledelse, ikke kjønn.

I dag jobber nær halvparten av mødrene deltid, mot fem prosent av fedrene. For å videreføre det likestilte Norge, må arbeidsgiverne fortsatt legge til rette for at mor og far deler permisjonstiden mellom seg. Vi vet at far tar mer permisjon hver gang fedrekvoten utvides. Det er dermed både likestillings- og arbeidslivspolitikk i revers å redusere kvoten.

Jeg håper DN ikke forsøker å etablere et inntrykk av at man må avstå fra foreldrepermisjon for å gjøre karriere. Tro meg, jeg vet - det er fullt mulig å kombinere Lucia live og ledelse.