Spekterkonferansen spør vi om «den norske modellen» er rigget for fremtiden. - Det er bred enighet om at modellen, det vil si samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet, har vært til gode for næringsliv, arbeidsliv og bidratt til omstilling og høy levestandard i Norge, skriver DN. 

 1. Hva er galt med modellen nå, administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter?

– Det er ikke noe galt med modellen, men når sentralbanksjefen og statsministeren sier at vi er på vei fra særstilling til omstilling, mener jeg modellen er et viktig verktøy. Den norske modellen har vært et viktig virkemiddel for omstilling og vekst i Norge. Da er vi avhengig av fortsatt høy organisasjonsgrad på både arbeidsgiver- og arbeidstaker siden. På konferansen vil jeg oppfordre til å høy oppslutning på arbeidsgiversiden. Og jeg håper LO-lederen kan si noe om hvordan LO skal få til at ungdommen går fra «likes» på sosiale medier til også å fagorganisere seg.

2. Du frykter at ungdommen ikke er nok interessert?

– Ungdommen er engasjert, men på andre måter. ungdommen må engasjeres til å bringe den norske modellen videre. Vi har for eksempel gått igjennom de åtte mest brukte lærebøkene i samfunnsfag i videregående skole og det er et tankekors og et paradoks at ingen av disse lærebøkene nevner den norske modellen.

 3. Hva vil skje hvis dere ikke lykkes?

– Hvis organisasjonene i arbeidslivet ikke sikrer fortsatt stor oppslutning, kan vi heller ikke regne med å bli hørt av myndighetene. Da frykter jeg at vi heller ikke får til den nødvendige oppslutningen om endring og omstilling som modellen i dag sikrer. Da risikerer vi igjen at oppslutningen om velferdsstaten forvitrer ved at vi blant annet mister tilliten til hvordan skattepengene brukes. 

4. Eksempler på utfordringer?

– Det er stor avstand mellom forventningene vi har til velferdsstaten fremover og hvordan disse kan innfris. Blant annet er det et stort gap mellom behovet for arbeidskraft og tilbudet. Derfor kaller vi konferansen «Mind the gap». Her står vi foran en krevende diskusjon. For å sitere Kåre Hagen ved Nova: «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at alt må gjøres som i dag.» Vi må komme i en situasjon der forestillingene kommer foran motforestillingene. 

5. Spiller det noen rolle for den norske modellen om regjeringen er rød-grønn eller borgerlig?

– Nei det har ingen betydning. Vi i Spekter er imidlertid godt fornøyd med at dagens regjering har fulgt opp Aps slagord om at «Alle skal med» også når det gjelder trepartssamarbeidet.