De fleste endringene i de nasjonale tiltakene vil gjelde fra kl. 23.00 i kveld (01.02.22), men det gjøres oppmerksom på at kommunene vil kunne innføre lokale tiltak.

Regjeringens hovedstrategi er at tiltakene nå erstattes av munnbind, meter og sunn fornuft. Det tas sikte på at gjenstående tiltak avvikles om ca to uker.

Positivt for norsk økonomi
Regjeringen har valgt å beholde kravet om isolasjon for personer som har testet positivt for Covid-19, men isolasjonstiden er kortet ned fra seks til fire dager. I tillegg fjernes kravet om testing på grensen.

- Spekter er fornøyd med at Regjeringen nå mener at presset på helsetjenesten er håndterbart, slik at de fleste restriksjonene kan fjernes. Det betyr at næringslivet kan fungere så normalt som mulig. Det er av stor betydning for arbeidslivet at isolasjonstiden nå forkortes, det betyr at arbeidstakere som ikke er syke kan komme raskere tilbake på jobb etter å ha vært smittet. Det er også positivt for restauranter og uteliv at skjenketiltakene oppheves og kravet om bordservering fjernes. For reiselivsnæringene er det også bra at det blir enklere å reise inn i landet. Totalt sett innebærer lettelsene at vi kan få raskere fart på økonomien og økt verdiskaping fremover, sier Anne-Kari Bratten.

Gledelige lettelser for kultursektoren
Spekter mener det er bra at regjeringen har fulgt oppfordringen fra Spekter om at kulturinstitusjonene gis tillit til å sørge for at driften er smittevernfaglig forsvarlig innrettet.   

- Det er svært gledelig at vi er kvitt både kohortregimet, antallsbegrensningen og kravet om maksimalt 50 prosent kapasitet. At kulturvirksomheter med fast tilviste plasser nå kan gå tilbake til tilnærmet normal drift, er svært positivt. Det vil likevel ta tid før alle kulturtilbud er gjenopprettet, og det er derfor viktig at kompensasjonsordningene tar høyde for at tiden vi har foran oss også innebærer betydelig usikkerhet rundt publikumsoppslutningen, sier Bratten.

Hjemmekontorpåbudet fjernes
Regjeringen har også besluttet å fjerne påbudet om bruk av hjemmekontor.

- Spekter er fornøyd med at hjemmekontorpåbudet fjernes. Arbeids- og næringslivet har vært hardt rammet av koronatiltak, og hjemmekontorpåbudet har etter hvert medført omfattende slitasje for både virksomhetene og de ansatte. For mange har det særlig vært krevende å ivareta utvikling og kreative prosesser, sier Bratten.

Regjeringen forutsetter at det legges til rette for at man på arbeidsplassene kan holde en meters avstand til hverandre, og at smittevernet er forsvarlig. Så lenge en-meterskravet opprettholdes, vil det med andre ord være en del virksomheter som fortsatt ikke vil kunne gå tilbake til helt ordinær drift.

Klikk her for å lese mer om reglene på regjeringen.no