Innlegget er publisert i Dagsavisen 11. september 2014

At offentlige pensjonsordninger er blitt dyrere og dyrere som følge av økt levealder og lav avkastning, burde ikke komme som noen overraskelse på noen. Heller ikke Virkes administrerende direktør, Vibeke Hammer Madsen. Likevel ber hun staten betale pensjonsutgiftene til ideelle non profitt-organisasjoner som ikke har kommet seg bort fra slike ordninger (Dagsavisen 3/9).

I Norge er det bred politisk enighet om pensjonsreformen. Ved en betydelig endring i sine egne pensjonsordninger har store deler av næringslivet de siste ti årene omstilt seg slik at de har ordninger med nødvendig bærekraft og forutsigbarhet.

Ideelle og private organisasjoner som tilbyr tjenester innenfor helse- og omsorgssektoren konkurrerer om de samme oppdragene. For at konkurransen skal slå positivt ut for brukerne, er det viktig at ideelle og private konkurrerer på like vilkår, slik at det beste tilbudet når frem. Hammer Madsen mener imidlertid ikke det. Hun mener at staten skal subsidiere ideelle organisasjoner ved å betale for pensjonsutgiftene deres. Det gir ulike konkurransevilkår som NHO og Spekter ikke kan akseptere og som vil gi dårligere kvalitet på tilbudet.

NHO og Spekter mener at det er brukernes behov som må stå i sentrum. Det er ingen tvil om at ideelle organisasjoner gjør en formidabel jobb, men den samme gode jobben gjør også konkurrentene i private virksomheter. For å sikre at brukernes tjenestetilbud er best mulig, må vi ha en åpen og fri konkurranse. Det får vi ikke med krav om konkurransevridende subsidiering.