– Fagforeninger som blokkerer politisk fattede vedtak må tenke seg veldig godt om, advarer Bratten til NRK Nyheter.

I Spekter finner du Vinmonopolet og de statlige helseforetakene. Sistnevnte har forgjeves forsøkt å følge instruksen fra nåværende og forhenværende helseminister: utvide åpningstiden på sykehusene med fire timer fra kl. 17 til kl. 21. Fagforeningene har etter harde forhandlinger strukket seg til å gå med på én time lenger åpningstid, og i noen tilfeller i to.

Bratten trekker også frem Vinmonopolets åpningstider som et eksempel. Regjeringens forslag om å holde åpent nyttårsaften, julaften, påskeaften, pinseaften og på valgdager, blir snart banket igjennom på Stortinget. Men nok en gang, fagforeningen nekter.

– Vi kan ikke ha det slik at fagforeningene stiller seg til dommer over politikernes beslutninger og motsetter seg å gjøre endringer i tariffavtaler. Det er et demokratisk problem fordi de risikerer at arbeidsgivere vegrer seg for å ta tariffavtaler og å organisere seg, sier Bratten.

Hun mener at fagforeningenes holdning gjør det vanskelig å oppfylle de folkevalgtes politikk.

– Dette er demokratiske beslutninger fattet av politikere som vi faktisk har valgt at skal styre landet vårt. Fagforeningene står i fare for å undergrave sin egen legitimitet når de blokkerer Stortingets vilje.

Bratten sier hun har sett eksempler på bedrifter som melder seg ut av arbeidsgiverforeninger for å bli kvitt forpliktelser i en tariffavtale.

– Det er et varsku hvis arbeidsgivere blir redde for å ta tariffavtaler. Da risikerer vi å miste hele trepartssamarbeidet. I Norge har vi fått til store samfunnsendringer i konsenus mens andre land i Europa tar til gatene og brenner bildekk.

Les hele saken på nrk.no