Gjennom en samarbeidserklæring har partene forpliktet seg til å forsterke innsatsen og til å la flyktninger prøve seg i det ordinære arbeidslivet. - Lykkes vi med dette, vil flere kunne forsørge seg selv og færre ha behov for trygd. Det fremmer integrering og legger til rette for et mer bærekraftig velferdssamfunn, skriver de i en felles kronikk i VG

Samarbeidsavtalen og kronikken er signert av Anniken Hauglie, Arbeids- og sosialminister (H), Tor-Arne Solbakken, LO Ragnhild Lied, Unio Jorunn Berland, YS Knut Aarbakke, Akademikerne Svein Oppegaard, NHO, Vibeke Hammer Madsen, Virke, Gunn Marit Helgesen, KS og Anne-Kari Bratten, Spekter

Hovedpunktene i erklæringen:

1. Kvalifisering skal være hovedgrepet for å få flere flyktninger i arbeid

2. Ivareta den norske modellen

3. Et hurtigspor for dem med etterspurt kompetanse

4. Nav skal tidligere inn

5. Mer bruk av lønnstilskudd

6. Arbeidslivet må åpne dørene for dem som står utenfor

7. Mer språktrening på arbeidsplassen

Les hele kronikken i VG: Et hurtigspor for flyktninger

Samarbeidsavtalen ble signert i mai. Les mer om denne her: Vil integrere flykninger raskere.