Dette innlegget var publisert i Frifagbevegelse 02.03.23

frifagbevegelse.no 1. mars, kommer redaktør i Magasinet for fagorganiserte, Eline Lønnå, med påstander og beskyldninger som ikke kan stå uimotsagt. Hun hevder blant annet at vårt medlem 360 Logistics har meldt seg inn i Arbeidsgiverforeningen Spekter for å «få en så billig tariffavtale som mulig», og slår til og med fast at vårt medlem heller burde ha meldt seg inn i en annen arbeidsgiverforening. Det er så oppsiktsvekkende at jeg ikke kan huske å ha hørt maken.

Jeg reagerer sterkt på at Lønnå insinuerer at en tariffavtale i Spekter er lik en «billig tariffavtale», som hun skriver, altså med dårlige vilkår. I Spekter forhandles det hvert år 210 tariffavtaler med LO og deres underliggende forbund i våre medlemsvirksomheter. Det jobber ca 240 000 ansatte i våre medlemsbedrifter, og 99 prosent av våre medlemsbedrifter har tariffavtale. Det er en tariffavtaledekning ingen andre arbeidsgiverforeninger kan skilte med, bortsett fra KS.

Spekters medlemmer har alle valgt å melde seg inn hos oss for å være en del av det organiserte arbeidslivet. Spekter og 360 Logistics har tilbudt LO og Fellesforbundet en tariffavtale. Tilbudet om tariffavtale står fortsatt ved lag, virksomheten ønsker å inngå avtale, men hittil har det ikke vært mulig å komme til enighet om hva som skal stå i tariffavtalen. En slik uenighet er ikke det samme som «tariffvegring», som Lønnå kaller det.

Tilbudet Fellesforbundet har fått, inneholder også AFP, full lønn under sykdom, femte ferieuke og ikke minst tilknytning til Hovedavtalen med LO, som igjen har bestemmelser om partssamarbeid og tillitsvalgtrettigheter. Det er derfor helt urimelig at Lønnå mener at det streikes for å få til «partssamarbeid» og «ordna» forhold. 360 Logistics og Spekter har tilbudt hele Hovedavtalen til LO. Der står jo alle reglene om dette. Vi er uenige om lønnsnivå, ikke om bedriften skal ha partssamarbeid og ordna forhold.

I Norge er det heldigvis organisasjonsfrihet. Det gjelder for arbeidstakerne, og i motsetning til hva Lønnå fremfører når hun mener det hadde vært «naturlig» at vårt medlem 360 Logistics heller hadde vært medlem av NHO, gjelder det faktisk også på arbeidsgiversiden. Det er uforståelig at en redaktør i de fagorganisertes tidsskrift aktivt tar stilling til hvilken arbeidsgiverforening en bedrift skal være medlem i. For Spekter og våre medlemsvirksomheter er det helt uaktuelt å mene noe som helst om hvilken fagforening ansatte velger å organisere seg i. Spekter har hovedavtale med Landsorganisasjonen i Norge, vi samarbeider og forhandler med alle fagforeninger, og vi forventer det samme av de fagforeningene som har medlemmer tilknyttet våre virksomheter.