– Dersom ikke arbeidsinnsatsen per innbygger øker, særlig blant kvinner, kan vi ikke lenger regne med å ha verdens beste velferdsstat, for da har vi rett og slett ikke arbeidskraft nok om noen år. Heltid er kindereggløsningen som bidrar til likestilling, sikrer samfunnet sårt tiltrengt arbeidskraft og er viktig for å sikre best mulig tjenester, sier Bratten til avisen. 

Heltid må bli regelen

Bratten påpeker at 90 prosent av all deltid i Norge er frivillig.

- En nasjonal kartlegging av ufrivillig deltid i helseforetakene viser at det kun er 6,4 prosent som ønsker hel stilling. De største utfordringene ligger dermed i å få flere av de som jobber frivillig deltid til å jobbe mer. Hele, faste stillinger til alle skal være det vanlige, mener Bratten. 

I en undersøkelse som Norstat gjennomførte for Spekter i mai 2011 svarte 49 prosent av kvinnelige deltidsansatte at de ville vurdert å arbeide mer dersom man hadde en arbeidstidsordning var bedre tilpasset sin livssituasjon. 45 prosent av deltidsansatte menn svarte det samme.

– Det første vi må gjøre er å sørge for at de som faktisk ønsker å jobbe mer får muligheten til det. Vi må også se på tiltak som kan redusere den frivillige deltiden.Halvparten av de som jobber deltid sier at de ville jobbet mer dersom de fikk tilpasset arbeidstiden bedre til sin situasjon. Det er vanskelig hvis vi ikke ser på arbeidstidsbestemmelsene med nye øyne, sier Anne-Kari Bratten.

– Alle ønsker en heltidskultur, men svært få er villig til å se på konkrete løsninger for å få det til. Fagforbundet har tatt ansvar ved å bidra til en mer rettferdig fordeling av helgearbeidet. Andre fagforeninger har derimot vedtatt at de ikke vil arbeide mer enn hver tredje helg. Slike prinsipper står i veien for å etablere en kultur for heltid. Helgearbeid er det som skal til for å få fulle stillinger, mener Bratten.