Høringssvar - Forslag til endringer i forskrift om Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (tilgang til opplysninger fra registeret for Fellesordningen for AFP)

Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter den foreslåtte endringen.

Publisert: