Der direktivet åpner opp for nasjonalt handlingsrom er det viktig at vi benytter dette fullt ut. Der det er avtalefrihet er det også viktig at dette handlingsrommet opprettholdes og ikke begrenses.

Spekter vil henvise til de innspill NRK har gitt.

Følg også høringen på Regjeringens nettsider