Ambulansetjenesten har utviklet seg fra å være en transporttjeneste for båretrengende pasienter til å bli et spesialisert behandlingstilbud utenfor sykehus ved ulykker, akutt sykdom og forverring av kronisk sykdom. Teknologi, nye former for diagnostikk og beslutningsstøtte gir bedre behandlingsforløp, reduserer behovet for ressursinnsats, og bidrar til at behandling kan starte før pasienten kommer til sykehus og at unødvendige innleggelser unngås. Dette har medført at ambulansetjenesten har behov for personell med økt kompetanse, både for å ivareta pasientsikkerheten og befolkningens behov.

For å imøtekomme dette økte kompetansebehovet, mener Spekter at det er positivt og viktig at ambulansefagarbeidere får mulighet til å ta en videreutdanning på høyere yrkesfaglig utdanningsnivå innen operativt og medisinsk arbeid i ambulansetjenesten.