På oppdrag fra Finansdepartementet har Samfunnsøkonomisk analyse evaluert Skattefunn-ordningen som først ble innført i 2002.

Formålet med ordningen skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling er å stimulere næringslivets egen FoU-innsats.

Ordningen har vist seg å være et egnet virkemiddel for å øke FoU i næringslivet. Speker er derfor tilfreds med at ordningen videreføres. Vi er videre positive til justeringer av ordningen som legger vekt på at den skal være enkel å administrere, samtidig som den begrenser mulighetene for misbruk.

Når det gjelder vurderingen av de konkrete forslagene viser vi til Forskningsrådets høringsuttalelse.

Les høringen her.