Innen tjenestepensjonsområdet er det viktig med en god konkurranse. Spesielt gjelder dette markedet for offentlig tjenestepensjon.

I høringsnotatet viser Finanstilsynet til at det fortsatt kan være aktuelt å holde tilbake deler av kursreguleringsfondet av hensyn til såkalt flyttearbitrasje. Spekter støtter ikke dette. Flytting av pensjonsordningen er en stor beslutning, som bedrifter og virksomheter ikke vil benytte seg av ofte. Dette er derfor et forhold man eventuelt får komme tilbake til dersom dette viser seg å være et problem.

Spekter mener denne endringen er viktig og endringen bør derfor gjennomføres raskt.

Les høringen her.