Når handlevanene på lørdager har endret seg, bør derfor Vinmonopolets tillatte åpningstider endres i takt med dette. Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter derfor forslaget om endring i alkoholloven § 3-4 første ledd som setter Vinmonopolets tillatte åpningstid på lørdager samt dager før andre helligdager (unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag) fra klokken 10.00 til klokken 16.00.

Det er viktig at departementet overlater til Vinmonopolet selv å vurdere hvilke åpningstider butikkene skal ha innenfor den ytre tidsrammen loven setter. For kommentarer til økonomiske og administrative konsekvenser, viser vi til høringsuttalelsen fra Vinmonopolet.

Spekter kommenterer ikke den delen av forslaget som omhandler begrenset unntak fra hovedregelen om at salg og skjenking ikke kan skje i samme lokale

Les høringen her.