Spekter anser det som positivt at det tydeliggjøres at forskriften også omfatter avlastningstiltak for barn i fosterhjem. Spekter støtter også departementets forslag som åpner opp for lenger avlastningsperioder enn det som følger av dagens forskrift.

Les om høringen her.