Dette sikrer tilliten til avtaleordningen og gir bedre informasjon om forvaltningen av slike avtaler både til brukere og rettighetshavere.

Spekter mener det bør presiseres i forarbeidene at den nye loven ikke får anvendelse på tariffavtaler som også inneholder overdragelse av opphavsrett fra ansatte til arbeidsgiver. Dette er ikke berørt i høringsnotatet, men bør kunne forutsettes utfra lovens virkeområde.

Følg også høringen på Regjeringens nettsider