Riktig legemiddelbruk er viktig for å forebygge pasientskader og bruk av helsetjenestens ressurser på behandling forårsaket av feil legemiddelbruk. Spekter har merket seg at Apotekforeningen i sin høringsuttalelse anmoder om at riktig legemiddelbruk bør tas inn i den nye forskriftens formålsparagraf. Spekter støtter Apotekforeningens forslag på dette punktet.
 

Følg også høringen på Regjeringens nettsider