Spekter støtter den foreslåtte endringen.

Følg også høringen på Skatteetaten sine nettsider her