Spekter støtter forslaget. Det er svært viktig at vaksineringen gjøres effektivt og sikkert, og at Folkehelseinstituttet til enhver tid har en oppdatert oversiktover befolkningens vaksinasjonsstatus lokalt og nasjonalt.

Flere aktører kan bidra for å sikre effektiv og sikker vaksinering. Apotekene kan forestå deler av vaksineringen. Pålegget om elektronisk melding av opplysninger om vaksinasjon vil medføre omlegging og innføring av nye løsninger hos flere aktører. Det er positivt at Helse- og omsorgsdepartementet ved endringen av forskriften, har planlagt for at apotek og andre aktører vil trenge noe tid til å forberede løsninger for elektroniske meldinger.

Følg også høringen på Regjeringens nettside