Vi viser i den forbindelse til at Spekter, KS og Pensjonskasseforeningen i brev av 20. desember 2019 uttrykte behov for at også offentligtjenestepensjonsleverandører gis slik tilgang.

Videre støtter Spekter at tilsynet etter OTP loven overføres fra Finanstilsynet til Skatteetaten.

Les høringen her