Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter forslaget om endringer i folketrygdloven som gir adgang til å gi sykemelding etter e- konsultasjon, på de vilkår som følger av forslaget. Spekter mener imidlertid at det er viktig at det følges med på om endringen har påvirkning på sykefraværet, og at ordningen evalueres.