1. Bakgrunn

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon søker om å endre betegnelse på utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon til Vg1 Teknologifag eller Vg1 Teknologi- og industrifag. Søknaden er begrunnet med utfordringer knyttet til utdanningsprogrammets bredde, rekruttering og skjev kjønnsfordeling i søkermassen.

2. Om endring av navn

Navn på utdanningsprogram skal beskrive hva utdanningsprogrammet inneholder, og det skal kommunisere godt til både elever og arbeidsliv. Det er viktig at navnet på et utdanningsprogram gir elevene som søker yrkesfag korrekt informasjon om utdanningsprogrammets innhold og videre muligheter. I tillegg skal navnet kommunisere med det aktuelle arbeidslivet. Navneforslag må også vurderes i sammenheng med navn på andre utdanningsprogram og fag, slik at alternativene framstår som klare når elevene skal velge utdanningsprogram og bedriftene velge lærlinger.»

Hvilken betegnelse gir mest korrekt informasjon om utdanningsprogrammets innhold?

Vg1 teknologifag

ingen kommentar fra instansen

Hvilken betegnelse vil på best mulig måte styrke rekrutteringen til utdanningsprogrammet?

Vg1 teknologifag

ingen kommentar fra instansen