1. Bakgrunn

Faglig råd for elektrofag har søkt om å endre navn på Vg1 elektrofag til Vg1 elektro og datateknologi

2. Om endring av navn

Navn på utdanningsprogram skal beskrive hva utdanningsprogrammet inneholder, og det skal kommunisere godt til både elever og arbeidsliv. Det er viktig at navnet på et utdanningsprogram gir elevene som søker yrkesfag korrekt informasjon om utdanningsprogrammets innhold og videre muligheter. I tillegg skal navnet kommunisere med det aktuelle arbeidslivet. Navneforslag må også vurderes i sammenheng med navn på andre utdanningsprogram og fag, slik at alternativene framstår som klare når elevene skal velge utdanningsprogram og bedriftene velge lærlinger

Hvilken betegnelse gir mest korrekt informasjon om utdanningsprogrammets innhold?

Vg1 elektro og datateknologi

Ingen kommentar fra instansen

Hvilken betegnelse vil på best mulig måte styrke rekrutteringen til utdanningsprogrammet? 

Vg1 elektro og datateknologi

Ingen kommentar fra instansen