I går avslørte Kunnskapsminister Kristin Halvorsen at Regjeringen vil foreslå at ungdom med fagbrev også skal få rett til et påbyggingsår. På denne måten kan de også få generell studiekompetanse, noe de ikke har rett til i dag. Regjeringen vil foreslå dette i stortingsmeldingen om grunnopplæringen som skal legges frem før påske. 

I dag har ikke ungdom som velger å ta fagbrev rett til en slik påbygging som gir studiekompetanse fordi påbyggingsåret må tas før de tar fagbrevet. I tillegg til at de med fagbrev nå skal få en slik rett får de også tilbud om et ekstra halvår hvor de kan friske opp teorikunnskapene slik at de blir bedre rustet til å ta fatt på påbyggingsåret.

- Dette er svært gode nyheter og noe Spekter har tatt til orde for lenge. Vi er helt sikre på at det vil gjøre det mer attraktivt å velge yrkesfag og samtidig redusere frafallet i videregående opplæring. I dag er det slik at for mange velger bort læretid og fagbrev etter to år på yrkesfag for å ta såkalt påbygg. Dette har gjort at strykprosenten og frafallet i dagens påbyggingsår er skyhøyt, med det resultat at mange ungdommer står uten verken fagbrev eller studiekompetanse, sier viseadministrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.

Grunnen til at mange i dag velger å avbryte yrkesutdanningen etter to år i videregående og velger dagens påbyggingsår, er at det gir generell studiekompetanse som gir muligheter til høyere utdanning senere. Men det er et faktum at frafallet på dagens påbyggingsår er høyt og bidrar vesentlig til frafallet i videregående opplæring og at for få velger å ta fagbrev. Dette er ikke minst et problem innen helse- og oppvekstfag. Mange ungdommer havner i frafallsfella og med få rettigheter:

  • De har ingen rett til å starte helt på nytt ved å velge ett nytt fag
  • De har ingen rett til å ta fagbrev "de valgte jo en annen vei"
  • De kommer seg ikke videre til høyere utdanning fordi de mangler studiekompetanse

Ungdommene må ha et sikkerhetsnett som gjør at de kan velge og feile - og velge på nytt. Det er dette sikkerhetsnettet Regjeringen nå vil gi ungdom som velger yrkesfaglig utdanning.

Spekter har ved flere anledninger tatt til orde for å få etablert en slik rettighet, blant annet i en kronikk i Dagens Næringsliv den 5. november i fjor som vi skrev sammen med Jan Davidsen, leder i  Fagforbundet.