Styret består av åtte medlemmer, hvorav en fra arbeidsgiverorganisasjonene og en fra arbeidstakerorganisasjonene.  

Norgesuniversitetet finansierer utviklingsprosjekter ved universiteter og høgskoler som skal fremme utvikling og bruk av teknologi for læring og fleksibel utdanning. De gjennomfører også ulike undersøkelser og fremmer kunnskapsutvikling, blant annet gjennom bruk av ekspertgrupper.

Norgesuniversitetet skal styrke samarbeidet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet gjennom bruk av læringsteknologier, blant annet gjennom nettverksbygging og prosjektfinansiering.

Norgesuniversitetet er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, og gir råd til departementet innenfor sitt virkefelt.