I underkant av 100 ledere og tillitsvalgte i Spekters medlemsvirksomheter var samlet for å diskutere hvordan man sammen kan bidra til at det skapes flere læreplasser.

- Læreplasser vedtas ikke av politikerne, de skapes i hver enkelt virksomhet i et samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgiver, påpekte Bratten og oppfordret deltakerne til å blant annet vurdere om det er mulig å ta inn flere lærlinger eller bli lærebedrift i nye fag.

SSB-tall viser at det vil være et underskudd på 131 000 med videregående opplæring, det vil si fag- eller yrkesopplæring frem til 2035.

- Vi må sammen bidra til å gjøre SSBs prognoser til skamme. Flere læreplasser er avgjørende for å dekke behovet for fremtidens arbeidskraft, sa Bratten.

God vekst i Spekter-virksomhetene

Fra 2012 til 2015 har antall lærlinger mer en doblet seg i Spekters medlemsvirksomheter, og Spekter er dermed det eneste tariffområdet som har klart målsetningen i samfunnskontrakten med en økning på 20 %.

Tall pr 1. november 2017, viser at det er i underkant av 1200 lærlinger i Spekters medlemsvirksomheter, fordelt på 405 steder i landet. Dette er en økning på ca 200 lærlinger fra samme tidsrom i fjor.

Kompetansebehov i endring

Bratten minnet også om at arbeidslivets kompetansebehov ikke er statisk, og enda mindre nå enn før. World Economic Forum har slått fast at mange av dagens yrker ikke fantes for 5-10 år siden, og at 2/3 av de som starter på barneskolen i dag, vil jobbe i yrker som ennå ikke finnes.

-Kompetanse er og blir avgjørende, ikke minst kompetansen til å endre, utvikle seg og omstille seg til nye arbeidsoppgaver. For å møte fremtiden, trenger vi medarbeider som er selvstendige og handlekraftige, som kan utføre jobbe sin på en effektiv måte og som klarer å tilegne seg ny kompetanse. Riktigst mulig kompetanse betyr at vi trenger medarbeider med kompetanse på ulike nivå, og fagarbeiderkompetanse er noe vi kommer til ha stort behov for, sa Bratten.

Sikre bærekraft i den norske modellen

Nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik la vekt på at utvikling av kompetanse og inkludering er avgjørende for bærekraften i den norske modellen. - Betydningen av samfunnskontrakten for flere læreplasser er stor, og det er viktig at det satses på lærlinger og at det gis gode utviklingsmuligheter for den enkelte, sa hun. Følsvik mente også at gode fagarbeidere som kan være med å ta selvstendige beslutninger, er viktig for å sikre høy produktivitet.

Stort engasjement hos Spekters medlemmer

Maiken Jonassen, personal- og organisasjonssjef ved Stavanger Universitetssykehus, la vekt på samfunnsansvaret forbundet med å ta inn lærlinger. Sammen med foretakstillitsvalgt Egil Olsen understreket de viktigheten av å sikre rekrutteringen innen en lang rekke fag og at det viktig å ha en god forankring hos lederne i virksomheten.

Også kvalitetskonsulent Alf Inge Fillingsnes og tillitsvalgt Are Bergli Heier fra Relacom fastslo at lærlinger er viktig for å rekruttere fremtidsrettet kompetanse, og for å få en god alderssammensetning. De viste til at Relacom har mål om å ha 20 prosent lærlinger i forhold til antall fagarbeidere, og at lærlingordningen deres viktigste rekrutteringskanal.

Yrkessjåfør Erlend Berg fra Nettbuss forklarte på en veldig inspirerende måte hvorfor han ønsket å bli bussjåfør, og hvordan det å være lærling ga ham en god trygghet inn mot yrket og det ansvaret som følger med. HR-sjef Elise Hannestad fra Nettbuss understreket viktigheten av å forme lærlinger inn mot et yrke som innebærer mye mer enn bare det å ha førerkort. Hannestad viste også til at lokale ledere ofte trenger hjelp og støtte for å kunne ta inn lærlinger, og forklarte hvordan de har utviklet en verktøykasse som en hjelp til ledere i Nettbuss slik at de lettere kan ta inn lærlinger.